Are you sure you want to remove the cover photo?

Koh Bok Liang

离世日期 2015年6月21日 (星期日)

亲戚们

 • Wife
  • Chua Hwee Huang
 • Children
  • Koh Soo Kiat, Keith
  • Koh Soo Kwang, Simon
  • Koh Soo Lik, William
  • Koh Soo Ngiap, Johnny
  • Koh Soo Kern, Roger
  • Koh Soo Huat, Francis
  • Koh Gek Hiang, Susan
  • Koh Poi Yang, Mary
  • Koh Jew Hiang, Kelly
  • Koh Sheow Hong, Shawn
 • Children-in-law
  • Sudarat Phaiboonkunsiri
  • Chow Poh Chun
  • Tan Bee Kim, Jennifer
  • Loo Heng Fong
  • Tan Shwu Yann, Patrica
  • Lee Wei Mei, Selina
  • Goh Kian Huat, Clement
  • Chua Teck Soon
  • Ching Bak Kim
 • Sister-in-law
  • Tan Seng Guat
 • Grandchildren
  • Koh Zong Ying
  • Koh Xiu Ying, May
  • Koh Xiu Xian
  • Koh Long Cheng
  • Koh Zong Ren, Darren
  • Koh Zong You, Daniel
  • Koh Zong Wei, Gerald
  • Koh Xiao Wei, Nichelle
  • Koh Zong Huang, Gilbert
  • Koh Zhong Zhi, Victor
  • Koh Zhong Yong, Richie
  • Koh Xiu Jing, Gloria
  • Koh Zong Bei, Brandon
  • Goh Zhijun, Teresa
  • Goh Zhitong, Judy
  • Goh Jun Lin, Marcus
  • Chua Guo Shui, Bryan
  • Chua Wei Xuan, Annabelle
 • Grandchild-in-law
  • Teo Kai Hui, Jorene
 • Godchild
  • Phua Siang Ling
 • Godchild-in-law
  • Ang Chiew Li
 • God Grandchild
  • Phua Qing Yi, Venice
 • Wife
  • Chua Hwee Huang
 • Children
  • Koh Soo Kiat, Keith
  • Koh Soo Kwang, Simon
  • Koh Soo Lik, William
  • Koh Soo Ngiap, Johnny
  • Koh Soo Kern, Roger
  • Koh Soo Huat, Francis
  • Koh Gek Hiang, Susan
  • Koh Poi Yang, Mary
  • Koh Jew Hiang, Kelly
  • Koh Sheow Hong, Shawn
 • Children-in-law
  • Sudarat Phaiboonkunsiri
  • Chow Poh Chun
  • Tan Bee Kim, Jennifer
  • Loo Heng Fong
 • Children-in-law
  • Tan Shwu Yann, Patrica
  • Lee Wei Mei, Selina
  • Goh Kian Huat, Clement
  • Chua Teck Soon
  • Ching Bak Kim
 • Sister-in-law
  • Tan Seng Guat
 • Grandchildren
  • Koh Zong Ying
  • Koh Xiu Ying, May
  • Koh Xiu Xian
  • Koh Long Cheng
  • Koh Zong Ren, Darren
  • Koh Zong You, Daniel
  • Koh Zong Wei, Gerald
  • Koh Xiao Wei, Nichelle
 • Grandchildren
  • Koh Zong Huang, Gilbert
  • Koh Zhong Zhi, Victor
  • Koh Zhong Yong, Richie
  • Koh Xiu Jing, Gloria
  • Koh Zong Bei, Brandon
  • Goh Zhijun, Teresa
  • Goh Zhitong, Judy
  • Goh Jun Lin, Marcus
  • Chua Guo Shui, Bryan
  • Chua Wei Xuan, Annabelle
 • Grandchild-in-law
  • Teo Kai Hui, Jorene
 • Godchild
  • Phua Siang Ling
 • Godchild-in-law
  • Ang Chiew Li
 • God Grandchild
  • Phua Qing Yi, Venice

感谢辞

Tributes
Sign in to write a message

You may be allowed to write messages